Ceart agus COMHAR

Mar a chaill iris Ghaeilge a heagarthóir

Aguisín 3

 

Titeann cathaoirleach Chomhar ar a chlaíomh — le tae agus brioscaí i leataobh!

Uaitéar Ó Ciaruáin, cathaoirleach Bhord Stiúrtha Chomhar Teoranta, chun éirí as ar 13ú Nollaig. Tá sé i gceist aige fanacht ar an Bhord, ach níl aon bhall eile sásta a áit a ghlacadh.

I litir a chuireann a chinneadh in iúl, maíonn Ó Ciaruáin go bhfuil “cuid mhaith” de chuspóirí Chomhar “curtha i gcrích”. Is doiligh a fheiceáil cad é atá i gceist aige, seachas an deontas a fháil ar ais ó Fhoras na Gaeilge. Tá díolaíocht Comhar tite go mór. Tá laghdú ar líon na síntiúsóirí, agus cuid díobh ag fógairt go poiblí nach ndéanfaidís athnuachan (féach http://aonghus.blogspot.com/2009/08/idir-dha-chomhairle.html, mar shampla). Tá caighdeán ginearálta na hirise síos go maith, beagnach na daoine ceannann céanna ag scríobh i ngach aon eagrán, gan aon rud le rá acu faoi cheisteanna móra an lae. Dáiríre, is admháil ar an teip seo éirí as Uí Chiaruáin.

Is admháil eile uirthi go bhfuil an Bord ag eagrú “Lá i leataobh”, mar a thugann siad air, chun todhchaí na hirise — má tá todhchaí aici — a phlé i mBaile Átha Cliath ar 12ú Nollaig. Ní bhfaighidh gach duine a bhaineann le Comhar cuireadh chun na hócáide seo, ach “líon roghnaithe”, mar a deir an litir, de chomhaltaí Chomhar Teoranta, de scríbhneoirí agus d’iar-eagarthóirí. Ar ndóigh, is é an Bord Stiúrtha féin a roghnaigh cé a gheobhaidh cuireadh a bheith páirteach sa phlé ar a chuid oibre. Tá iar-eagarthóir amháin nach bhfaighidh cuireadh, is léir: cuireann litir Uí Chiaruáin síos ar obair Phóil Uí Mhuirí mar eagarthóir, ach tá Aindrias Ó Cathasaigh agus a thréimhse ghearr scríofa amach as an stair ar fad.

Agus lucht na díospóireachta roghnaithe go cúramach ag an Bhord féin, drochsheans go gcuirfear na ceisteanna riachtanacha faoi stiúradh Chomhar. Cén fáth, mar shampla, i ndiaidh dhá bhliain in áit, nach bhfuil suíomh idirlín curtha ar bun acu? (Fós féin, níl le feiceáil ach fógra gearr go mbeidh suíomh ann am éigin: http://www.iriscomhar.com.) Lena fhógra go n‑éireoidh sé as an lá dár gcionn, tá Ó Ciaruáin i ndiaidh teacht roimh aon cháineadh a dhéanfaí ar a chuid oibre ag an “Lá i leataobh”.

Is furasta a thuiscint cén fáth nach bhfuil aon bhall eile den Bhord ag léim chun tosaigh chun áit Uí Chiaruáin a ghlacadh. Ní dócha go n-admhóidh siad é ag an “lá i leataobh”, ach tuigeann siad féin go maith nach féidir an iris a chur chun cinn agus an Bord Stiúrtha reatha i gceannas uirthi. Le roinnt míonna anuas, d’éirigh cúntóir oifige as a phost, agus scaoil an Bord leis an duine a bhí ag dáileadh na hirise tríd an tír. Ní chreideann aon duine go leanfaidh Foras na Gaeilge leis an deontas nuair a thiocfaidh deireadh leis an bhliain seo chugainn.

Ach mura bhfaighfear an fhírinne faoi scéal Chomhar ag an “Lá i leataobh” seo, geallann an cathaoirleach go bhfaighfear “tae, caifé, brioscaí agus ceapairí”!