Ceart agus COMHAR

Mar a chaill iris Ghaeilge a heagarthóir

Aguisín

 

Sa trí mhí atá imithe tharainn ó céadfhoilsíodh Ceart agus Comhar, tá roinnt forbairtí tábhachtacha i ndiaidh tarlú i gcúrsaí Chomhar.

 

Eagarthóir

Tá Pól Ó Muirí, a ceapadh mar “eagarthóir eatramhach” ar Comhar, ina eagarthóir buan anois. Fógraíodh post an eagarthóra, ach tuigtear dúinn nár chuir aon duine isteach air—ní nach ionadh, agus an méid a tharla d’Aindrias Ó Cathasaigh agus é sa phost.

Níl aon athrú ar an iris le feiceáil ó tháinig Ó Muirí isteach. Is iad na daoine céanna a bhíonn ag scríobh i ngach eagrán, don chuid is mó, agus fós níl aon aird á tabhairt ar an fhís nua don iris a gheall an bord stiúrtha ina aighneacht d’Fhoras na Gaeilge.

Tá amhras á chaitheamh ar dheontas an nuachtáin Foinse anois. Má imíonn sin, beidh meáin na Gaeilge níos cúinge fós. Tá eagarthóir Foinse, Seán Tadhg Ó Gairbhí, ag scríobh do Comhar go rialta, agus tá ráflaí ann go bhfuil sé ag súil le post an eagarthóra ansin nuair a imeoidh Ó Muirí.

 

DEONTAS

I 2008, thug Foras na Gaeilge €35,874 mar dheontas do Chomhar. Foilsíodh trí eagrán den iris an bhliain sin, agus dá bhrí sin, fuair gach eagrán €11,958 ón Fhoras. Is ionann sin agus deontas €17.94 in aghaidh gach cóip den iris a clóbhuaileadh.

Sa bhliain céanna, rinne Comhar €7,468 as síntiúis agus díolaíocht. Mar sin, tá 83% de theacht isteach na hirise ag teacht díreach ón cháin-íocóir.

 

CRUINNIÚ

Tá Comhar Teoranta chun cruinniú cinn bhliana de chomhaltaí na cuideachta a thionól ar 8ú Meitheamh.

Níor gairmeadh aon chruinniú cinn bhliana sa bhliain 2008. Tharla an cruinniú cinn bhliana deireanach ar 16ú/30ú Samhain 2007. De réir Alt 131 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, caithfidh cuideachta cruinniú cinn bhliana a reáchtáil i ngach aon bhliain: “tionólfaidh gach cuideachta, i ngach bliain, cruinniú ginearálta mar chruinniú ginearálta bliantúil na cuideachta, i dteannta aon chruinnithe eile sa bhliain sin, agus sonróidh sí an cruinniú amhlaidh sna fógraí á ghairm, agus ní bheidh thar 15 mhí idir dáta aon chruinnithe ghinearálta bhliantúil áirithe ag cuideachta agus dáta an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil ina dhiaidh”. Tá an dlí sáraithe ag Comhar Teoranta, mar sin, agus is féidir pionós a chur ar gach duine den bhord stiúrtha dá bharr.

Toghadh an bord ag cruinniú cinn bhliana 2007 chun a bheith in oifig go dtí an chéad chruinniú cinn bhliana eile. Ós rud é gur theip orthu cruinniú cinn bhliana a ghairm, tháinig críoch lena dtéarma oifige ar 31ú Nollaig 2007. Go hoifigiúil, tá an chuideachta gan bhord dleathach stiúrthóirí ó shin. Dá thoradh sin, tá amhras ann an bhfuil aon bhunús ceart le gníomhaíochtaí bhord Chomhar ó thús 2009.